İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanı olarak işletmelerde görev almaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanı olarak işletmelerde görev almaktadır.

Devamı
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş, işyeri Hekimliğibelgesine sahip tıp doktorlarını kapsamaktadır. Yalnızca bu sertifikaya sahip doktorlarişletmelerde görev alabilmektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş, işyeri Hekimliğibelgesine sahip tıp doktorlarını kapsamaktadır. Yalnızca bu sertifikaya sahip doktorlarişletmelerde görev alabilmektedir.

Devamı
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş, hemşire,sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler işletmelerde görev alabilmektedir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş, hemşire,sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler işletmelerde görev alabilmektedir.

Devamı
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, kapsar.

RİSK DEĞERLENDİRMELERİ VE ANALİZLERİ

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, kapsar.

Devamı
İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar acil durum olarak adlandırılır.

ACİL DURUM PLANLARI

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar acil durum olarak adlandırılır.

Devamı
"ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" 
kapsamında İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

"ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamında İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Devamı
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir

SERTİFİKALI FORMLAR, DOKÜMANLAR

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir

Devamı
İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ ne göre Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin aşamaları tarafımızdan kontrol ve takibi yapılmaktadır.

ÖLÇÜM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ ne göre Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin aşamaları tarafımızdan kontrol ve takibi yapılmaktadır.

Devamı

HAKKIMIZDA

Karabük ili Safranbolu ilçesinde faaliyetine başlayan Turuncu Akademi OSGB tamamen yerli sermaye ile bölgenin tanınmış İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından kurulmuştur. Kuruluşumuz Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Çankırı ve Bolu il ve ilçelerinde faaliyet göstermektedir. Devamı

HABERLER
Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Müdürlüğü..

26-01-2018

Meslek Hastalıkları ve Korunma

Devamı
Turuncu Akademi olarak Sanko, Bartın Çimento..

26-01-2018

İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi

Devamı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 2018 Cezaları

26-01-2018

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Devamı

Gözünüz arkada kalmasın istiyorsanız, siz de Bölgenin en başarılı OSGB'siyle çalışın.

HEMEN TEKLİF İSTE

KdFC8kh8hxRaDKiH_sT2Mi-VShISU2AlWI5-IfAM4Aw