İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar İş Güvenliği Uzmanı olarak işletmelerde görev almaktadır.

 Mesleki risklerin önüne geçilmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; yerinin tehlike sınıfı ve çalışan kişi sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. Çalışanları içinde belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

 İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan yerlerinde görev yapabilirler.

 İş güvenliği uzmanı "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" kapsamında hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yönetmelik hem işverenleri hem de görev alan İş Güvenliği Uzmanlarını ilgilendirmektedir.