ÖLÇÜM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ ne göre Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin aşamaları tarafımızdan kontrol ve takibi yapılmaktadır.

Bu kapsamda Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik KontrolüCaraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test  ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve testin yapılması ve kontrolü yapılmalıdır.

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve  çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmakla  yükümlüdür. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında tanımlanmış aralıklarla yaptırılmalıdır.

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel  (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve  biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması gerekmektedir. 

Turuncu Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak ilgili tüm periyodik kontrollerin ve ortam ölçümlerin yapılmasının takibi ve işverenlerimizin karşılaşabileceği olumsuz durumlardan korunmaları için gerekli tüm çalışmalar rutin bir şekilde yapılmaktadır.