RİSK DEĞERLENDİRMELERİ VE ANALİZLERİ

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi,  bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek  derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, kapsar.

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu 4. Madde, 1.fıkra c bendine göre tüm işyerleri risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

 Turuncu Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, işyerlerinde işverenlerimizin ve çalışanların karşılaşabilecekleri riskleri tüm ayrıntısına kadar belirleyip, çeşitli metodlarla dökümante etmektedir.

 Kuruluşumuz, Risk analizlerinde uzman kadromuz yanında işi çalışandan daha iyi bilemeyeceğimizi öngörerek  mutlaka çalışanları da dahil etmeyi ilke edinmiştir. 

 Kuruluşumuz da yüksek çıkan risklerin düşürülmesi amacıyla işverenlerin uyarılması, yeni metodlarla  desteklenerek değerlendirilen tehlikeli durum ve risklerin sürekli kontrol altına alınması hedeflenir.

 Turuncu Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden İş Güvenliği Profesyonelleri hizmeti alan  işyerlerimize risk değerlendirmesi ücretsiz olarak yapılmakta ve herhangi bir dosya ücreti istenmemektedir.