SERTİFİKALI FORMLAR, DOKÜMANLAR

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması  Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı işyerlerinin Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) hazırlaması gerekmektedir.  

Patlamadan Korunma Dokümanı ve Güvenlik Bilgi Formları hazırlaması sadece eğitimli ve sertifikalı kişiler tarafından hazırlanabilir. Sertifikasız kişiler tarafından hazırlanan formlar ve dokümanların herhangi bir geçerliliği yoktur.

Turuncu Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde sertifikalı uzmanlarımız bulunmaktadır. İlgili yönetmeliklere uygun olarak Patlamadan Korunma Dokümanı ve Güvenlik Bilgi Formları hazırlanmaktadır.